Camarillo weekupdate 2017-W52

Het jaar is bijna klaar. Tijd om op te ruimen en terug te kijken.

2018: Camarillo nu voor iedereen

In 2017 hebben we hard gewerkt om Camarillo van de grond te krijgen. Door snel te beginnen met het draaien van wedstrijden tijdens de ontwikkeling van de software en dat te combineren met intensieve begeleiding was het mogelijk om de kinderziektes en onhandigheden er snel uit te krijgen. We staan nu op het punt om Camarillo breder uit te rollen.

Vanaf januari bieden we Camarillo aan voor alle KNHS en FNRS wedstrijden. Ben je of ken je een vereniging die nog veel tijd kwijt is met wedstrijdorganisatie, neem dan vooral contact met ons op. We laten graag zien hoe we Camarillo kunnen inrichten zodat het past bij de manier waarop je je wedstrijden het liefste organiseert. Camarillo is in te stellen naar de wensen van de organisatie, hoe groot of klein je ook bent.

Ruiterprofielen

We zijn in het begin van het jaar begonnen de basis te leggen voor het organiseren van wedstrijden, in de tweede helft van het jaar zijn we daarnaast ook gaan richten op het aanbieden van online juryformulieren en videoregistratie aan ruiters. In 2018 gaan we dit verder uitrollen. Doordat Camarillo goed werkt op pc, tablet en telefoon is het nu heel eenvoudig je juryformulieren altijd bij je te hebben, eventueel aangevuld met video. Dit maakt het mogelijk om tijdens je trainingen te focussen op die punten die aandacht nodig hebben.

Op dit moment hebben zo’n 80 ruiters al toegang tot Camarillo. Voor een aantal hebben we in totaal zo’n 3000 juryformulieren uit het verleden geimporteerd, deze ruiters hebben nu een mooi overzicht van al hun juryformulieren bij elkaar.

Wedstrijd Lambertus Udenhout

Donderdag 28 december was de laatste wedstrijd van het jaar voor ons. Voor RSV Sint Lambertus was dit de derde wedstrijd met Camarillo. Met 169 starts in twee ringen was het een volle dag, van 09:00 tot 21:00. Doordat Camarillo zorgde voor het optellen van alle punten en het maken van de ranglijsten verliep het allemaal soepel.

Opruimen

Voor de doorontwikkeling van Camarillo is het belangrijk af en toe je werkplek op te ruimen. Dat hebben we deze week gedaan. Aangezien die werkplek digitaal is, heeft dat opruimen dus ook te maken met alles rondom onze servers en ontwikkelomgevingen

We zijn begonnen het verwerken van videos verder te stroomlijnen. Videosregistraties zijn nog experimenteel bij Camarillo omdat het verwerken ervan nog veel tijd kost. Aangezien we dit in 2018 breder willen uitrollen zijn we begonnen dit werk te verminderen door een kleine interne applicatie te bouwen die een groot deel van het werk makkelijker maakt. Hierover in 2018 meer!

Het uitbrengen van nieuwe versies zorgde er altijd voor dat de Camarillo Online ongeveer een minuut onbereikbaar was. Naarmate er meer en meer mensen van Camarillo gebruik gaan maken (die voor een groot deel gaan bestaan uit ruiters), moet dat beter. We hebben ervoor gezorgd dat een update nu nog maar 2 seconden duurt. In de toekomst zal de downtime helemaal gaan verdwijnen.

Statistieken

We hebben 5 maanden geleden ook al eens geteld. Dit zijn de cijfers van 2017

  • Camarillo wordt nu gebruikt door 6 maneges en verenigingen
  • Er zijn in 2017 25 wedstrijden met Camarillo georganiseerd
  • Hierbij hebben 1375 deelnemers een digitaal protocol ontvangen