Welke FNRS proeven worden er gereden?

We hadden een vraag over de ex-aequo-regeling bij de FNRS proeven. Dit resulteerde in een lang gesprek met de KNHS over welke proeven er nu eigenlijk gereden worden. Hieruit bleek dat we er bij Camarillo eigenlijk maar weinig van hadden begrepen. Hieronder volgt de conclusie.

Oude leerlijn

De oude leerlijn (van voor de fusie van FNRS en KNHS) zijn de FNRS proeven uit april 2012. Het versienummer van de proeven staat altijd onderop de proef. Deze proeven zijn het vervolg van de proeven uit april 2008 (en updates in de F2 in 2009, waarbij het afstijgen is komen te vervallen).

Nieuw leerlijn

De nieuwe leerlijn is onderverdeeld in de bronzen en zilveren leerlijn en is in maart 2016 opgezet.

Brons

De bronzen leerlijn bevat de proeven F1 tot en met F12. Deze hebben een versie onderaan op de proef van maart 2016

Zilver

De zilveren leerlijn is specifiek opgezet om meer aansluiting te hebben bij de KNHS proeven. In de beoordeling ervan wordt dan ook meer gekeken naar de combinatie in plaats van de ruiter alleen. Deze zilveren leerlijn bevat de proeven F13 t/m F15 die een versie hebben van oktober 2016 en februari 2017 (voor de F14B).

Na de F15 gaat de zilveren leerlijn over op de B, L1 en L2 KNHS proeven, de F16 t/m F20 is hierbij dus komen te vervallen. Als in de zilveren leerlijn een B, L1 en L2 wordt verreden, krijg je hier promotiepunten voor, geen winstpunten. Ook heb je hier geen startkaart voor nodig, aangezien ze in een manegeomgeving verreden worden. Het zijn dus dezelfde proeven als bij KNHS-wedstrijden, maar de resultaten tellen anders mee.

Meer informatie over de bronzen en zilveren leerlijn is op de site van de KNHS te vinden. Hier vind je ook informatie (bij de zilveren leerlijn) over de overgang van “oude F13 t/m F20 proeven” naar de zilveren leerlijn.

Welke proeven rijden we als manege?

Je kunt dus als manege kiezen voor de oude leerlijn (de proeven uit 2012) of de nieuwe leerlijn (de proeven uit 2016 / 2017 met B, L1 en L2).

Hoe zit het nu met de ex-aequo-regeling?

Een ex-aequo regeling is bedoeld om van deelnemers met een gelijk puntenaantal toch een winnaar aan te wijzen, zodat prijzen niet hoeven te worden gesplitst.

Oude leerlijn

Voor de oude leerlijn wordt hierbij gekeken naar achtereenvolgens:

  • onderdeel 26: de houding van de ruiter
  • onderdeel 27: de zit van de ruiter
  • onderdeel 31: juistheid der teugelhulpen
  • onderdeel 30: juistheid der beenhulpen

Dus als 1 ruiter een hoger punt heeft voor onderdeel 26, is deze de winnaar. Zijn de punten gelijk, dan wordt gekeken naar punt 27 enzovoorts. Als echt alle punten precies gelijk zijn, dan worden de ruiters gelijk geplaatst. Er is dan bijvoorbeeld een gedeelde 2e plek en geen 3e plek.

Deze regeling van de oude leerlijn is te vinden in het FNRS wedstrijdreglement uit april 2014, in artikel 7d:

Het hele document is hier te vinden: fnrs_wedstrijdreglement_april_2014.

Nieuwe leerlijn

Voor de bronzen leerlijn wordt de oude ex-aequo regeling gehandhaaft. Het is terug te vinden in het reglement van de bronzen leerlijn in artikel 7d:

Voor de zilveren leerlijn is de ex-aequo-regeling gebaseerd op de regeling van de KNHS. Het is terug te vinden in het reglement van de zilveren leerlijn in artikel 7d:

Voor de F13 t/m de F15 zijn dat de volgende onderdelen:

  • 30: ontspanning van ruiter en paard
  • 28: rijvaardigheid en harmonie

Voor de B zijn dat onderdelen 26 en 27, voor de L1 zijn dat onderdelen 27 en 28.

Voor de KNHS-wedstrijden is de ex-aequo-regeling terug te vinden in het wedstrijdreglement dressuur van de KNHS in artikel 137.8:

Rijden in handicap

Onder rijden in handicap wordt verstaan dat deelnemers die verschillende proeven hebben gereden bij elkaar in een ranglijst komen te staan. Dit kan alleen als alle deelnemers op die ranglijst door dezelfde jury zijn beoordeeld. Verder geldt dat de oude, de bronzen en de zilveren leerlijn niet in handicap kunnen worden verreden, aangezien er op andere punten wordt beoordeeld.