Handleiding startlijsten maken voor KNHS wedstrijden

Op deze pagina bespreken we het maken van startlijsten in Camarillo. Dit leggen we ook uit in onze instructievideo:

We beginnen met het importeren van inschrijvingen uit mijnKNHS. Via het menu mijnKNHS import vullen we onze gegevens in en selecteren de juiste wedstrijd.

Alle inschrijvingen komen terecht in de database van Camarillo en er worden rubrieken aangemaakt die initieel gelijk zijn aan de rubrieken in mijnKNHS. In deze demo werk ik met gesimuleerde data.

Deze pagina voor de startlijst kent twee weergaven. De blokkenweergave en de lijstweergave De lijstweergave is het handigste zolang je nog bezig bent met het maken van de startlijst. Gebruik hiervoor het blokken-icoon bovenaan de pagina.

De indeling in rubrieken staat los van de indeling van de ranglijsten. De even en oneven proeven die we hier hebben samengevoegd zijn bijvoorbeeld weer op te splitsen. Hier komen we op terug in onze video over het maken van ranglijsten.

Vervolgens kunnen we aan de slag met het maken van een startlijst. Om te beginnen kunnen we de rubrieken zonder inschrijvingen verwijderen. Hiervoor selecteer ik rubrieken en klik bovenaan op verwijderen. Mocht je later alsnog inschrijvingen verwachten, dan kan je bepaalde rubrieken ook bewaren, of later opnieuw aanmaken.

Rij je met twee rijbanen, dan wil je de even en oneven proeven wellicht verdelen. Dit kan door bij ring de juiste rijbaan in te vullen. Voor het overzicht kan je vervolgens het schema groeperen per rijbaan.

Rij je alles in een rijbaan, dan wil je wellicht even en oneven proeven door elkaar laten rijden om ruiters niet te veel te laten wachten. Hiervoor passen we het veld versie aan om de proefnummers op te nemen en verwijderen we de rubrieken die we niet meer nodig hebben.

Op deze manier zijn ook ponycategorieen uit te splitsen. Als we in de L1 ponies alleen categorie A,B en C meenemen zien we dat een aantal ruiters nog niet is ingedeeld. Door de rubriek te dupliceren en het filter aan te passen voor de categorie D en E is dit op te lossen.

De starttijden van een rubriek zijn aan te passen in het tijdveld. Als je rubrieken aansluitend wilt starten, druk dan op het klok-icoon.

Als ook de naam van de jury is toegevoegd zijn er geen waarschuwingen meer en is de indeling van rubrieken compleet.

Als laatste is binnen de rubrieken nog de startvolgorde aan te passen en eventueel pauzes toe te voegen.

De indeling in rubrieken staat los van de indeling van de ranglijsten. De even en oneven proeven die we hier hebben samengevoegd zijn bijvoorbeeld weer op te splitsen. Hier komen we op terug in onze video over het maken van ranglijsten.