Handleiding Jureren met Camarillo

Het jureren in Camarillo gebeurt met een los programma, Camarillo Judging. Dit programma wordt op een laptop geinstalleert en synchroniseert met de startlijsten in Camarillo Online.

Ga naar je verenigingspagina en druk daar op Download Camarillo Judging. Mocht je bij het installeren een waarschuwing krijgen dat het programma niet herkent wordt door windows, druk dan op meer informatie en toch uitvoeren.

Vul vervolgens het volledige webadres van je verenigingspagina in en druk op code aanvragen. Dit verstuurt een aanvraag voor een toeganscode naar Camarillo. Nadat deze is goedgekeurd, heeft die laptop toegang tot jouw verenigingsdata.

Camarillo Judging staat, als er internet is, in verbinding met Camarillo Online, zodat de startlijst altijd up to date is. Dit heeft als voordeel dat afmeldingen direct bij de jury bekend zijn en dat de resultaten direct bij het secretariaat binnenkomen.

Als er (tijdelijk) geen internet is, dan is dat geen probleem. Omdat Camarillo Judging een los programma is, kan het gewoon door blijven draaien. De resultaten worden gesynchronyseerd zodra er weer internet is.

Camarillo Judging gebruikt niet heel veel data (alleen wat cijfers). In het veld is het daarom heel goed mogelijk om via een telefoon-hotspot te werken als er ergens geen WiFi is. Let daarbij op dat de laptop bijvoorbeeld geen automatische updates gaat downloaden of videos bekijken, dan kan het datagebruik fors oplopen.

Voor mensen met ervaring met excel komt een aantal dingen bekend voor. Camarillo Judging werkt ook met cellen en er is tussen de cellen te navigeren met de pijltjestoetsen, tab en enter.

Links is de startlijst te vinden en is eventueel de goede wedstrijd en dag te selecteren. Bovenaan is, als er met meerdere juryleden wordt gewerkt, de juiste jury te selecteren.

Om te beginnen druk je op Begin met jureren. Dit geeft ook een signaal naar Camarillo Online dat de wedstrijd is begonnen en maakt het voor alle ruiters via de app duidelijk wie er op dat moment rijdt.

Cijfers zijn in te vullen in de kolom +, strafpunten in de kolom -. Tips in de laatste kolom. Om een woord van de beoordelingscriteria te onderstrepen is het betreffende woord aan te klikken.

Bij het invullen van cijfers zijn punten en komma’s optioneel. Door na het invoeren op enter te drukken, spring je meteen door naar de Tips kolom en vervolgens naar het cijfer op de volgende regel. Voor strafpunten kan je klikken met de muis of navigeren met de pijltjestoetsen.

Als iets ingevoerd wordt dat niet is toegestaan, of per abuis een veld wordt overgeslagen, dan wordt dat aangegeven:

Na het invullen van het volledige formulier kunnen eventueel algemene opmerkingen worden opgenomen en kan op volgende worden gedrukt. Deze actie verzend het juryformulier naar Camarillo Online en slaat het ook lokaal op. Vervolgens kan je doorgaan met het beoordelen van de volgende ruiter.

Indien een ruiter uitgesloten wordt van deelname, kan de reden hiervoor worden aangegeven in de dropdown onder de Tips kolom.