Camarillo weekupdate 2017-W30

Een belangrijke update voor grotere wedstrijden deze keer. We hebben het stuk rondom groepen behoorlijk aangepakt. Voor grotere wedstrijden, met meerdere dagen, of met meerdere rijringen, werd het overzicht al snel te groot. Dit hebben we nu aangepakt.

Onderverdeling in hoofdgroepen

Op de pagina om groepen in te delen, kan het overzicht nu worden onderverdeeld in kolommen met verschillende ringen. Of met de dagen. Of met iets anders (bijvoorbeeld juryleden of categorie):

 

Bovenaan is een knopje toegevoegd om om te schakelen naar de lijstweergave. Deze was er altijd al en maakt het mogelijk alle groepen eenvoudig aan te passen in een spreadsheet. Voor kleinere schermen is deze nu overzichtelijker en scrollbaar:

 

In bovenstaande schermafdrukken is ook te zien dat de wedstrijdgegevens wat ingekort zijn. De detailgegevens zijn nog steeds beschikbaar door op het pijltje te drukken. Dit zorgt ervoor dat deze schermen een stuk overzichtelijker zijn.

Groepen aanpassen

Door in het eerste scherm op een kaartje te drukken, of in het tweede scherm op het pijltje aan de rechterkant, kan het groepsoverzicht getoond worden. Dit is niet heel veel anders dan voorheen, behalve dat het per groep op één scherm staat. Wat wel nieuw is, is dat de gegevens van de deelnemer nu direct zijn aan te passen vanuit dit scherm. Ook kunnen meerdere starts geselecteerd worden en direct worden verplaatst naar een andere groep (of verwijderd):

  

Onderaan de pagina kan eenvoudig van door de verschillende groepen heengelopen worden.

Vervolg

In de komende tijd zullen we nog meer verbeteringen doorvoeren voor grotere wedstrijden. Het dagschema en ook de resultatenpagina zullen op ongeveer dezelfde manier worden ingedeeld.