Camarillo weekupdate 2017-W29

De wedstrijden van afgelopen weekend leverde een hoop nieuwe inzichten op. Deze week hebben we besteed aan het verbeteren van Camarillo Judging, het programma om digitaal mee te jureren.

Traagheid

Het belangrijkste leerpunt was dat het programma steeds trager werd naarmate de wedstrijd vorderde. Dit was vooral merkbaar tijdens het invoeren van punten.

Na wat onderzoek bleek dit te maken te hebben met het real-time doorrekenen van het totaal. Bij iedere toetsaanslag werd het totaal opnieuw berekend. Bovendien werd gecontroleerd op eventuele fouten in het document. Tijdens dat proces werd door de volledige lijst van resultaten gelopen (van alle starts). Aangezien deze lijst steeds langer wordt naarmater de wedstrijd vordert, werd dit steeds trager.

Dit hebben we nu aangepast. In plaats van de hele lijst door te lopen op zoek naar de gegevens die we nodig hebben, houden we nu een referentie naar de gegevens bij, zodat we er veel sneller bij kunnen. Je kunt het vergelijken met heel de bibliotheek doorlopen op zoek naar een bepaald boek en direct de juiste kast opzoeken aan de hand van een code.

Printen

Tijdens de wedstrijd in Geldrop bleek de inkt van één van de printers op te zijn. De organisatie had gelukkig een andere printer achter de hand, maar hierdoor konden even geen protocollen uitgedraaid worden. Nu is dat geen probleem aangezien Camarillo alles ook als PDF-document opslaat, maar hierdoor was het nodig later in de wedstrijd terug te gaan naar eerdere starts en deze alsnog te printen.

Het probleem dat hierdoor ontstond was dat ook alle schermen terugsprongen naar die starts die al geweest waren. Erg verwarrend.

Dit hebben we opgelost door het ook mogelijk te maken resultaten van deelnemers die niet op dat moment bezig zijn te kunnen printen.

Instellingen

Een aantal instellingen bleek niet helemaal juist te zijn, waardoor onder andere het dagschema op mobiele devices niet optimaal ingedeeld was. Dit hebben we gedurende de wedstrijd kunnen verhelpen. In de toekomst gaan we kijken of we instellingen automatisch kunnen controleren op eventuele problemen.