Camarillo weekupdate 2018-W20

Afgelopen vrijdag was Camarillo als partner aanwezig bij het VHL Symposium Future of Dressage Judging. Dit symposium werd georganiseerd door de studenten van Van Hall Larenstein. Het doel van het symposium was het onderzoeken of jureren in de dressuur door het toepassen van een andere methode objectiever en eerlijker kan. Hiervoor waren vier alternatieve jurymethoden ontwikkeld die aan het einde van het symposium op de proef werden gesteld.

The Future of Dressage Judging had de slogan van Camarillo kunnen zijn, dus vandaar dat we bij het horen over het symposium vorig jaar direct contact legden. Het evalueren van de vier verschillende methoden is wordt met Camarillo wel heel makkelijk aangezien de resultaten direct digitaal bekend zijn. Daarom boden we aan om het symposium te sponsoren met de inzet van Camarillo en een talk over de inzet van technologie tijdens wedstrijden. In de aanloop naar de wedstrijd hebben we voor de alternatieve methoden sjablonen ontwikkeld. Dit is een voorbeeld van de “mark the mistakes” methode waarbij fouten aangegeven konden worden die van de 100% score werden afgetrokken:

Camarillo is zodanig flexibel dat het ontwikkelen van deze alternatieve sjablonen snel te doen was. Het resultaat was dat rondom de bak 5 juryleden plaatsnamen met een schrijver die de punten direct in Camarillo invoerde. De resultaten werden direct op een groot led-scherm getoond:

Na het rijden van vijf proeven (in de B, L2, M1, Z1 en ZZL) werden de verschillende jurymethodes geevalueerd. Niet alle methoden werden als even effectief gezien, de methode “mark the mistakes” van hierboven bijvoorbeeld was erg arbeidsintensief en leverde gemiddeld veel hogere punten dan de andere methodes op. Een andere methode, “split judging” waarbij paard en ruiter door aparte juryleden werden beoordeeld werd als heel positief door de ruiters ervaren. Het is hierbij heel inzichtelijk op welke punten je je paard en op welke punten je jezelf nog kan verbeteren. Het nadeel is uiteraard is dat je hiervoor twee juryleden nodig hebt.

Al met al was het een mooie dag. We hebben in de aanloop van het symposium goed kunnen samenwerken met de studenten van VHL. Tijdens het symposium verliep het jureren van 5 juryleden tegelijk in Camarillo prima. We hebben hiervoor vrijwel geen aanpassingen aan Camarillo hoeven doen, aangezien we meerdere juryleden al ondersteunden voor subtop en selectiewedstrijden.