Oko (bèta) Highlights

Inzicht in:

  • Ruimte boven de sprong
  • Fouten
  • Aanraken balk
  • Vergelijken van rondes
  • Parabool van de sprong
  • Laterale positie over de sprong
  • Historie en progressie